Dalszerzés – A ritmus nem egyenlő a hanghosszúsággal

Most bukkantam rá egy amerikai oldalra, ahol online kurzusok vannak, többek közt Gordon Ramsay tanít főzni, Christina Aguilera énekelni, és hasonló hírességektől tanulhatunk, ha megvesszük valamelyik kurzust.

Van egy cikk az oldalukon, ami röviden felvázolja, hogyan írjunk dallamot. Az egyik bekezdésük így szól:

What Are the Components of a Melody?

A melody consists of two primary components: pitch and duration. In music theory, every note vibrates at its own distinct frequency, which determines its pitch—how “high” or “low” it sounds. Duration refers to how long a note is held. For instance, a quarter note is a note that lasts one-quarter the duration of a measure written in 4/4 time. Duration also refers to the length of breaks between notes.

Magyarra fordítva:

“Milyen komponensekből épül fel egy dallam? A dallam két alapvető komponensből áll: hangmagasság és hanghosszúság. A hanghosszúság azt jelenti, hogy milyen hosszú ideig tartunk egy hangot.”

Rögtön megakadt rajta a szemem, ugyanis ez egy bődületes félreértés. Pont a kettővel ezelőtti blogbejegyzésemben írtam arról, hogy milyen zavar van a fejekben a ritmust illetően. És valószínűleg ez a zavar szülte meg ezt a fals kijelentést.

A dallam valóban két komponensből épül fel, de ez a két komponens a hangmagasság és a ritmus – nem pedig a hanghosszúság.

A hagyományos zeneoktatásban bizony így tanítják, hogy a ritmus = nyolcad, negyed, tizenhatod stb. Pedig ezek hanghosszúságok, nem pedig ritmus.

A ritmusnak semmi köze nincs a hanghosszúságokhoz.

Gondoljunk csak a perkusszív, ütőhangszerekre, ahol nem létezik ilyen fogalom, hogy hanghosszúság, mégis a ritmust tipikusan velük azonosítjuk be.

A zenetudósok is általában bináris rendszerben szemléltetik a ritmusokat. Bináris rendszerben pedig nem létezik hanghosszúság. A bináris rendszer azt mutatja meg, hogy hol történik “hangmegütés”, azaz hol kezdődik a hang. A ritmikai rendszer megértése szempontjából pedig kizárólag ez lényeges.

A Kulcs ritmuselmélet tananyagban is minden ritmust bináris renszerben nézünk meg, hogy megértsük azt a ritmikai rendszert, amit a világon mindenhol használnak, legyen az akár énekdallam ritmusa, vagy egy basszus groove. Minden hangszer ritmizálását úgy vizsgálunk meg, mintha perkusszív hangszer lenne. Egyáltalán nem beszélünk hanghosszúságokról.

A hanghosszúságok természetesen fontosak a zene karakterének szempontjából, de semmi közük nincs a ritmus rendszeréhez.